Følgende testdage er planlagt inden sæsonstarten på FDM Jyllandsringen:

13. april klokken 9.00-13.30.

13. april klokken 13.30-18.00.

19. april klokken 9.00-13.30.

30. april klokken 9.00-13.30.

30. april klokken 13.30-18.00.

Testdagen er for alle typer standardvogne, men det er en betingelse, at de overholder støjgrænser på 95 dB. Prisen for at teste fra klokken 9.00 til klokken 13.30 eller fra klokken 13:30 til klokken 18:00 er 3.000 kroner plus moms, i alt 3.750 kroner. Der er ingen forplejning med i prisen, men den kan bestilles individuelt på 86 85 33 22.

Formel biler må også gerne deltage, men det er en betingelse at de kan overholde ovennævnte støjkrav. Lundgaard overholdte disse krav sidste år så det kan lade sig gøre.

Tilmelding sker til Jesper Nielsen på jesper@dtcmotorsport.dk, mens testgebyret indbetales på reg.nr. 4183 og kontonr. 11595472. Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Senest ved modtagelse af bekræftelse på test, skal testgebyret indbetales til ovennævnte konto, hvis dette ikke er sket inden 3 dage, tilfalder pladsen en anden deltager.