Onsdag den 5. juni afholdes den sidste testdag på FDM Jyllandsringen inden testløbet, som markerer tredje afdeling af MASCOT DTC-serien. Testmulighederne er som følger:

5. juni klokken 9.00-13.30.

Testdagen er for alle typer standardvogne, men det er en betingelse, at de overholder støjgrænser på 95 dB. Prisen for at teste fra klokken 9.00 til klokken 13.30 eller fra klokken 13.30 til klokken 18.00 er 3.000 kroner plus moms, i alt 3.750 kroner. Der er ingen forplejning med i prisen, men den kan bestilles individuelt på 86 85 33 22.

Tilmelding sker til Jesper Nielsen på jesper@dtcmotorsport.dk, mens testgebyret indbetales på reg.nr. 4183 og kontonr. 11595472. Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Senest ved modtagelse af bekræftelse på test, skal testgebyret indbetales til ovennævnte konto, hvis dette ikke er sket inden 3 dage, tilfalder pladsen en anden deltager.