Oplevelserne fra de seneste par sæsoner i MASCOT Danish Thundersport Championship, hvor der er blevet uddelt forskellige straffe for identiske forseelser, har udløst en del utilfredshed blandt klassens deltagere. Men det bliver der nu fremadrettet taget hånd om efter en dialog mellem DTC-organisationen og Dansk Automobil Sports Unions banesportsudvalg.

Med virkning fra den kommende sæson vil banesportsudvalget udpege en fast DASU-dommer, som vil følge løbsserien rundt på de forskellige baner, og det vil være denne dommer alene, der har ansvaret for at dømme episoder og forseelser i DTC-klassen.

DTC-organisation arbejdere for tiden også med banesportsudvalgetsformand Nikolaj Fuhrmann om nye strafmetoder. En af dem kan blive, at en stop-and-go-straf ud over på den normale placering i pitten skal kunne afvikles i strafbanen. Her kan en deltager blive tvunget til en stop-and-go i et forskelligt antal sekunder afhængig af forseelsen.

”Alle danske baner og alle bybaner vil kunne implementere et sådan system uden de store ændringer,” siger Peter Elgaard fra DTC-organisationen, som forsætter:

”Det nye system med samme DASU-dommer til alle løb vil forbedre kvaliteten af de domme, der dømmes, og det skaber en sikkerhed for, at alle deltagerne derved opnår de samme straffe for den samme forseelse.”